۱۳۹۴/۱۱/۱۳

انواع نویسندگی

نگاهی به انواع نویسندگی با توجه به اهمیت نویسندگی در این مقاله نگاهی ساده و […]
۱۳۹۴/۱۰/۰۱

نویسندگی را تمرین کنید

داستان نوشتن نوشتن را باید با نوشتن آغاز کرد . من بعد از اتمام لیسانس […]
۱۳۹۴/۰۹/۲۱

تجربه یک نویسنده

خاطرات یک نویسنده نویسنده های تازه کار وقتی شروع به نوشتن می کنند مجذوب نوشته […]
۱۳۹۴/۰۹/۱۴

خوب ببینید خوب بشنوید بعد بنویسید

با خوب دیدن و خوب شنیدن می توان خوب نوشت در ابتدای نویسندگی بهتر است با نوشتن […]
۱۳۹۴/۰۸/۲۸

چرا سرانه مطالعه کتاب و کتابخوانی در ایران پایین است؟

کتاب و کتابخوانی سرانۀ مطالعه  یک شاخص جهانی است و آماری که ارایه میشود تنها بر اساس […]
۱۳۹۴/۰۸/۰۹

نوشتن را با نوشتن آغاز کنید

نوشتن را شروع کنید در ابتدا برای نویسندگی کافی است دست به قلم بشوید و بنویسید. […]